31.01.2019 r. Seminarium pt.: Ewolucyjna teoria gier w modelowaniu asymilacji imigrantów.