24.11.2016 r. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie zdrowia – parametryczne i nieparametryczne metody analizy zmiennych porządkowych