Rozstrzygnięcie Konkurs na stanowisko dyrektora INE PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat […]