Dr Jagoda Kaszowska-Mojsa z INE PAN otrzymała prestiżowy grant MSCA

Mamy przyjemność pointormować, że dr Jagoda Kaszowska-Mojsa uzyskała prestiżowy grant indywidualny pt. „Investigating new policies for financial stability that do not create inequality” finansowany ze środków Komisji  Europejskiej w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF), Horyzont 2020. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024 na Uniwersytecie Oxfordzkim.