Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUKOWE PROFESORA INSTYTUTU DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, DATA OGŁOSZENIA:  14.09.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2020 r. LINK DO STRONY: http://inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, nierówności ekonomiczne i społeczne Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, […]