Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse lub matematyka   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki […]

Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu do 30 sierpnia

Pod tym linkiem (proszę kliknąć w celu wyświetlenia) znajduje się zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID-19. Zarządzenie przedłuża zakres wcześniejszego zarządzenia w sprawie organizacji pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych do 30 sierpnia br z możliwością przedłużenia.

Nagranie seminarium z 14.05.2020 pt.: Cztery etapy reanimacji gospodarki po pandemii

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do obejrzenia nagrania z seminarium online, na którym dr Paweł Bukowski oraz dr Wojciech Paczos przedstawili referat pt.: Cztery etapy reanimacji gospodarki po pandemii. Do propozycji Referentów odnosił się prof. dr hab. Andrzej Wojtyna. Nagranie można obejrzeć na oficjalnym kanale Instytutu w serwisie Youtube pod tym linkiem.