Studia Ekonomiczne 2017

Lista recenzentów w 2017 roku Studia Ekonomiczne nr 4/2017 ARTYKUŁY Krzysztof MARCZEWSKI, Hipoteza o stagnacji sekularnej Ewa FREYBERG, Przydatność teorii neo-funkcjonalnej w analizie procesu integracji i dezintegracji UE Ruslan Semenovich GRINBERG, Democracy and the market: in search of balance Ewa CIEŚLIK, Przewaga komparatywna i mapowanie grup produktowych polskiego i chińskiego eksportu kierowanego do wybranych krajów afrykańskich […]