prof. nadzw. dr hab. Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski   Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze: społeczne i ideowe aspekty przekształceń systemowych, ekonomia polityczna, ekonomia transformacji.   Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, profesor nadzwyczajny w INE PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Europejskie), członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Badań […]

prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz

Aleksander Jakimowicz   Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Gospodarki Światowej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: ekonomia matematyczna, ekonomia złożoności, ekonofizyka, dynamika nieliniowa, ekonometria, metodologia ekonomii, wikinomia W roku 2004 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, zwaną Polskim […]

mgr Elżbieta Magdalińska

Elżbieta Magdalińska   Starszy kustosz biblioteczny   Wykształcenie wyższe w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ze specjalnością organizacja i zarządzanie biblioteką. Od 2001 roku zatrudniona w Bibliotece Ekonomicznej INE PAN, obecnie na stanowisku kustosza bibliotecznego. Poprzednie miejsca pracy to m.in. Biblioteka Naukowa Państwowego Zakładu Higieny, Biblioteka Techniczna Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu. […]

mgr Barbara Kubielas, MBA

Barbara Kubielas   Główny specjalista   Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lingwistyki Stosowanej ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, praca dyplomowa pod. Kierunkiem prof. Grażyny Bartkowiak, na temat Reforma nauki w świetle wyników badań własnych. Główny specjalista ds. Administracyjnych i Pracowniczych INE PAN od 2009 roku, kierownik Działu Administracji INE PAN (2003 […]

mgr Jolanta Rycąbel, MBA

Jolanta Rycąbel   Główny Księgowy   Absolwentka ekonomii na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza  Pułaskiego w Radomiu, studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse  Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości  i Zarządzania im. Leona  Koźmińskiego w Warszawie, studiów podyplomowych Executive MBA – profil menedżerski w Instytucie  Nauk  Ekonomicznych  PAN.  Samodzielna księgowa  w  Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie […]

mgr Justyna Janik

Justyna Janik   Starszy specjalista   Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2006). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (2008) prowadzone przez INE PAN. Uczestniczyła w studiach doktoranckich (2006 – obecnie) i studiach MBA (2009-ocexnie). Ekspert Sieci Naukowej MSN od 2008 r. Zajmowała się organizacją i prowadzeniem sekretariatu studiów doktoranckich w latach 2002-2010. Uczestniczyła w […]

mgr Aneta Jasińska

Aneta Jasińska   Starszy specjalista ds. naukowo-dydaktycznych     Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2002-2010 pracowała w dwóch niepublicznych uczelniach wyższych jako Dyrektor Centrum Kształcenia Młodzieży, Zastępca Dyrektora Biura ds. Studenckich, Zastępca Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów, Kierownik Międzywydziałowego Biura Obsługi […]

mgr Daniel Habura

Daniel Habura   Kierownik Działu Dydaktycznego   Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność Zarządzanie biznesem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych Innowacyjne Zarządzanie Badaniami Naukowymi. W latach 2002 – 2014 pracownik WSB-NLU na stanowiskach: Kierownik Działu Obsługi Dydaktyki, Kierownik Biura Obsługi Studentów i Studiów, Pełnomocnik Rektora ds. […]

mgr Joanna Pęczkowska

Joanna Pęczkowska   Starszy specjalista   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria przedsiębiorstwa, innowacyjność polskiej gospodarki, efekty wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw.   Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN od 2001 roku. Asystent […]

dr Michał Zajfert

Michał Zajfert Adiunkt, doktor Zakład Mikroekonomii Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: sektor infrastrukturalny, w tym głównie transportu kolejowego   Od 2003 r. do chwili obecnej uczestniczy w pracach zespołu opracowującego Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie” (w cyklu półroczym). Podjęte działania na rzecz praktyki to: „Perły polskiej gospodarki”; (od 2003 r. do chwili […]