Publikacje Sieci MSN

Działalność publikacyjna sieci naukowej ma na celu propagowanie najważniejszych osiągnięć naukowych instytucji wchodzących w jej skład oraz oddziaływanie na rzecz zwiększenia wpływu działalności badawczo – rozwojowej i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy. Nawiązuje do dorobku naukowego i wydawniczego Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, który był pierwszym koordynatorem sieci. Publikacje dostępne na stronie zostały uszeregowane według […]

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

Raport INE PAN: Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN od 2002 roku. Co pół roku, na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada Raport prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski; krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz analizy poszczególnych sektorów […]

Studia ekonomiczne 2013

Studia Ekonomiczne nr 4/2013 Andrzej T. SZABLEWSKI, Geneza i rozwój modelu regulacji cen RPI-X Rafał WARŻAŁA, Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce Justyna BRZEZICKA, Anna RADZ EWICZ, Oksana KURYJ‑WYSOCKA,Radosław WIŚNIEWSKI, Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy Lesław PIETREWICZ, Perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Grzegorz BYWALEC, Rozwój regionalny Indii po reformach z […]

Studia ekonomiczne 2014

Lista recenzentów w 2014 roku Studia Ekonomiczne nr 4/2014 ARTYKUŁY Barbara LIBERSKA, Brazylijski model rozwoju na rozdrożu Urszula ŻUŁAWSKA, Gospodarka Meksyku na początku XXI wieku Ewa CIEŚLIK, Prospects for trade growth between Poland and China Jerzy KLEER, Destrukcyjne siły ładu światowego Anna WZIĄTEK-KUBIAK, Marek PĘCZKOWSKI, Zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłowych z większościowym udziałem kapitału krajowego i zagranicznego w Polsce. Podobieństwa i […]

Studia Ekonomiczne 2015

Lista recenzentów w 2015 roku   Studia Ekonomiczne nr 4/2015 ARTYKUŁY Stanisław GOMUŁKA, Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane?  Andrzej SZABLEWSKI, Urszula SKORUPSKA, W kierunku regulacji z rosnącym udziałem odbiorców – przypadek argentyńskiej metody Public Contest  Agnieszka DOMAŃSKA, Konrad KOSTRZEWA, Szoki polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce – wpływ na główne zmienne makroekonomiczne […]

Studia Ekonomiczne

  Edycje 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018   „Studia Ekonomiczne” są czasopismem naukowym (kwartalnikiem)  publikującym artykuły teoretyczne i empiryczne z zakresu ekonomii i praktyki życia gospodarczego. Wydawcą pisma jest Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Tytuł ma długą historię wydawniczą. Jego korzenie sięgają połowy lat 30. XX wieku; wówczas „Studia Ekonomiczne” zaczął wydawać Instytut Ekonomiczny […]

Wydawnictwa

Wydawnictwa nie ujęte w seriach Joanna Kotowicz-Jawor (red. nauk): Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 40.00 zł Joanna Kotowicz-Jawor red.: Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań. Polska i Rosja. rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 40.00 zł T.Baczko (red. nauk.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku rok: 2012, INE PAN, Warszawa – 50.00 zł […]

Working Papers

INE PAN Working Papers są elektroniczną kontynuacją serii wydawniczej ukazującej się w wersji drukowanej w latach 1995-2003. INE PAN Working Papers prezentują wstępne wersje tekstów naukowych (artykułów, rozdziałów w książkach, referatów). Publikacje mają roboczy charakter, ich cel jest dwojaki. Po pierwsze, pozyskanie uwag, które umożliwią opracowanie lepszej wersji tekstu. Po drugie, rozwój wiedzy i stymulowanie dyskusji w dziedzinie […]

Publikacje pracowników

Książki i opracowania indywidualne wydane lub przyjęte do druku 2017 Bugaj Ryszard, Polska reforma zabezpieczenia na starość, Elipsa, Warszawa,  (w druku). Kleer Jerzy, Konrad Prandecki (red.) Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy, Warszawa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, 2017, 243 s.,  ISBN 978-83-63-63305-45-1, ark wyd. 19,1 afiliacja INE PAN. Kleer Jerzy, Nawrot Katarzyna (red.), The […]