O Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk został utworzony na podstawie uchwały Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 października 1999. Statut Instytutu jest dostępny tutaj. Zadania Instytutu Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i […]