19.01.2017 r. Konwergencja regionalna w Polsce w latach 2000-2014