15.11.2018 r. Seminarium pt.: Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość