15.10.2020 Seminarium pt.: Innowacje finansowe (fintech) na rynkach rozwiniętych oraz rynkach wschodzących.