12.01.2017 r. Popytowe determinanty procesów innowacyjnych na przejściowym etapie rozwoju