11.04.2019 r. Seminarium pt.: Co wpływa na innowacyjną odporność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na szoki?