ZAKŁAD GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof BARTOSIK

 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksander JAKIMOWICZ
 • Prof. dr hab. Jerzy KLEER
 • Prof. dr hab. Zbigniew MADEJ
 • Mgr Małgorzata SKIBIŃSKA

ZAKŁAD MIKROEKONOMII
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR

 • Dr Lesław PIETREWICZ
 • Dr Aleksander ŻOŁNIERSKI

Pracownia Ekonomii Wiedzy

 • Prof. dr hab. Tadeusz BACZKO
 • Dr Michał ZAJFERT

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

 • Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK
 • Prof. nadzw. dr hab. Ryszard BUGAJ
 • Dr Jagoda KASZOWSKA
 • Prof. nadzw dr hab. Tomasz ŁYZIAK
 • Prof. dr hab. Epaminondas Jerzy OSIATYŃSKI
 • Dr Łukasz PIĘTAK
 • Dr Sergiusz PROKURAT
 • Dr Grzegorz WESOŁOWSKI

Pracownia Ekonomii Instytucji

 • Dr Urszula SKORUPSKA
 • Prof. dr hab. Anna ZĄBKOWICZ

Pracownia Analiz Procesowych i Sieciowych

 • Dr hab. Natalia POTOCZEK
 • Prof. nadzw. dr hab. Anna UJWARY-GIL

 

 

LABORATORIUM BADAWCZE STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK

 • Dr Marcin JAKUBEK
 • Prof. nadzw. dr hab. Oskar KOWALEWSKI

 

CENTRUM BADAŃ NAD NIERÓWNOŚCIAMI
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

 • Dr Martyna KOBUS
 • Dr Piotr DENDERSKI
 • Mgr Radosław KUREK
 • Prof. nadzw. dr hab. Leszek MORAWSKI