Raporty sektorowe – Raport lotniczy

Report on Innovativeness of the Aviation Sector in Poland in 2010

INE PAN, MSN, Key Text, Warsaw, 2011

 

Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku

INE PAN, MSN, Key Text, Warszawa, 2011

 

 

Więcej na stronie: www.innovation-in-aviation.pl