Raporty o innowacyjności


Pierwszy Raport o innowacyjności polskiej gospodarki powstał w 2005 roku. Jego celem jest diagnoza sektora innowacyjnego, identyfikacja barier i propozycji firm innowacyjnych, poprawa alokacji, informacja, a także programy partycypacyjne. Przygotowanie i wydanie Raportów jest częścią badań Sieci Naukowej MSN.

W latach 2005‒2012 ukazało się 8 ogólnopolskich raportów o innowacyjności. Zawierają one 241 oryginalnych artykułów i liczą 2400 stron. Autorami są eksperci z czołowych ośrodków badawczych prowadzących badania z dziedziny innowacyjności w Polsce. Redaktorem naukowym wszystkich publikacji jest prof. Tadeusz Baczko.

Nierozłączną częścią każdego z raportów jest „Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Laureaci rankingu ‒ najbardziej innowacyjne firmy Polsce – już sześciokrotnie byli nagradzani tym tytułem. W trakcie pierwszej edycji wręczenie nagród – Kamertonów Innowacyjności – laureatom odbyło się podczas uroczystej gali innowacyjności 13 grudnia 2005 r. w Sali Notowań GPW w Warszawie. W latach następnych formułę gal innowacyjności rozszerzono, przygotowując spotkania regionalne. Odbyły się one w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. W sumie uczestniczyło w nich około 2000 osób. Od roku 2009 uroczystości wręczenia nagród są organizowane w Pałacu Staszica.

Gale Innowacyjności zostały ocenione przez Ministerstwo Nauki jako ważne dokonanie w promocji nauki. Honorowy patronat nad galami objęli przedstawiciele Komisji Europejskiej: w 2006 r. prof. Danuta Hübner – Komisarz w KE odpowiedzialna za politykę regionalną, a w 2007 r. dr Janez Potočnik – Komisarz odpowiedzialny za politykę naukowo-badawczą. Nad samymi raportami patronat honorowy sprawował Minister Gospodarki oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ewolucji ulegał także sam raport. Poszerzał się nie tylko katalog problemów poruszanych przez autorów, ale także zakres badań firm. W kolejnych latach do raportu włączano listę najbardziej innowacyjnych wyrobów i usług (2006) oraz podrankingi najbardziej innowacyjnych mikro, małych i średnich firm (2006). Pojawiły się nowe wydawnictwa naświetlające poszczególne obszary związane z innowacjami: lista firm patentujących w Polsce (2010) oraz lista największych inwestorów w badania i rozwój (2010). Od 2011 r. firmy z „Listy 500” otrzymują certyfikaty innowacyjności wraz z oceną w systemie 5A.

W latach 2005‒2007 partnerem projektu był BRE Bank S.A., natomiast partnerem medialnym „Gazeta Prawna”, w której w latach 2005 i 2006 publikowano cykl artykułów dotyczących innowacyjności. Ponadto przez trzy lata ukazywały się specjalne dodatki przedstawiające wyniki rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wydanie głównego raportu poprzedzają trzy publikacje cząstkowe.

2012

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku

 

2011

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku

[Wstęp i spis treści]

2010

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku

[Pełny tekst]

2009

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku

[Pełny tekst]

2008

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku

[Wstęp i spis treści]

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku

[Pełny tekst]

[Informacja o Instytucie i Sieci]

2006

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku

[Pełny tekst]

2005

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku

[Pełny tekst]