Raporty Firmy patentujące

Raporty Firmy patentujące

Pierwszy raz lista patentów zatwierdzonych przez Urząd Patentowy RP ukazała się w 2005 r. w ramach Raportu o innowacyjności gospodarki Polski. Od 2010 r. zmieniła nieco formułę i jest traktowana jako odrębne przedsięwzięcie. Trzykrotnie (w latach 2010-2012) firmy posiadające najwięcej patentów w Polsce odbierały wyróżnienia z rąk kierownictwa Sieci Naukowej MSN, INE PAN i UPRP. W 2010 r. wyróżniono wspólnie z prezes UPRP firmy, które uzyskały najwięcej patentów z udziałem kobiet. W 2011 r. ukazało się wydawnictwo zawierające listy firm patentujących w 2010 r. i w latach 2005–2009 oraz studium analityczne do nich. Dwa lata później wyszedł Raport firmy patentujące w Polsce w 2012 roku.  Wyniki rankingów dostępne są na stronie:www.firmy-patentujace.pl

Raport Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku

INE PAN, MSN, Warszawa, 2013

Raport Firmy patentujące w Polsce w 2010 roku i w latach 2005-2009

INE PAN, MSN, Warszawa, 2011