prof. nazw. dr hab. Leszek Morawski

Leszek Morawski

 

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Polityki Gospodarczej

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy, opodatkowanie pracy, systemy świadczeniowe, zróżnicowanie dochodów i ubóstwo, podatkowo-zasiłkowe model mikrosymulacyjne.

 

Jest współautorem polskiego podatkowo-zasiłkowego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD. Autor analiz wpływu zmian w regulacjach podatkowo-zasiłkowych na zróżnicowanie dochodu gospodarstw domowych. Współpracował z Institute for Social and Economic Research (Essex Univiersity), DIW (Berlin) i Bankiem Światowym. Research Associate w Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. W INE PAN od kwietnia 2015 r.

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. `Klin’-ing up: effects of Polish tax reforms on those in and on those out (z Michał Myck), Labour Economics, 17 (3), 2010

 

  1. Employment Fluctuations and Dynamics of the Aggregate Average Wage in Poland 1996 – 2003 (z Michał Myck, Jerzy Mycielski), The Economics of Transition, 4, 2007

 

  1. Financial incentives to work in the context of a complex reform package and growing wages: the Polish experience 2005–2011 (z Michał Myck, Adrian Domitrz, Aneta Semeniuk), Baltic Journal of Economics, 15, 2016

 

  1. Subjective equivalence scales – Cross-country and time differences, International Journal of Social Economics, forthcoming, 2016 (z Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, Rafał Miśta)

 

  1. Alternative tax-benefit strategies to support children in Poland, (z H.Levy, M. Myck) , w .O.Lelkes. and H. Sutherland (ed), An Enlarged Role for Tax Benefit Models: assessing policies in the enlarged European Union”, Public Policy and Social Welfare Serie, Ashgate, 2009,

 

  1. Polityka podatkowo-świadczeniowa w Polsce w latach 2006-2010 a wartości wskaźników zróżnicowania dochodów – analiza dekompozycyjna z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego (z Aneta Semeniuk), Gospodarka Narodowa, 3, 2013

 

  1. Imputacja wynagrodzeń brutto z pracy stałej na podstawie danych z Budżetów Gospodarstw Domowych z 2006 r., Wiadomości Statystyczne, 1, 2011