prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Ryszard Bugaj

Profesor nadzwyczajny, dr hab. nauk ekonomicznych

Zakład Polityki Gospodarczej

Dziedziny badawcze i obszar zainteresowań:  funkcjonowanie gospodarki, finanse publiczne

 

Studiował na wydziale Ekonomii Politycznej UW. Relegowany po zajściach marcowych, podjął pracę zawodową, m.in. w Instytucie Planowania. W 1971 pozwolono mu formalnie zakończyć studia na UW, a od 1972 (wraz z całym zespołem na zasadzie oddelegowania) pracował w Komisji Planowania (wdrażanie reformy „WOG-skiej”). Potem powrócił do Instytutu Planowania.

Uczestnik opozycji demokratycznej. Po powstaniu KOR-u dużo publikował w drugim obiegu, a także uczestniczył w innych działaniach środowisk opozycyjnych. Po powstaniu Solidarności kierownik OPSZ KK Solidarność, a także doradcą KK i członkiem władz regionalnych Związku. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego.

Zatrudniony w INE PAN od 1982 r., nadal pełnił funkcje doradcze na rzecz Solidarności, publikował w II-gim obiegu, współredagował pismo niezależne („21”). W 1989 obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. J.Mujżela (o reformach polskiej gospodarki nakazowo-rozdzielczej). Członek Komitetu Obywatelskiego przy L.Wałęsie, uczestnik  obrad Okrągłego Stołu. Poseł na Sejm w latach 1989-1997. W X kadencji Sejmu przewodniczący komisji budżetowej.

Założyciel i przewodniczący stowarzyszenia Solidarność Pracy. W powstałej w 1992 roku Unii Pracy przewodniczący jej Rady Krajowej. Po przegranych przez UP wyborach w 1997 roku powrócił do INE PAN, gdzie przygotował w 2004 roku rozprawę habilitacyjną. Zaczął też pracę dydaktyczną. W 2009 roku podjął pracę (na cząstce etatu) jako doradca prezesa NBP. W podobnym okresie (społecznie) doradzał prezydentowi L. Kaczyńskiemu.

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Bugaj R. Dylematy finansów publicznych. Przekształcenia w gospodarce polskiej, INE PAN, Warszawa 2002
  2. Bugaj R. Redystrybucja dochodów a systemie podatkowo-budżetowym, w: Nierówni i równiejsi (pod red. T.Kowalika), Fundacja Innowacje, Warszawa 2002.
  3. Bugaj R. O sobie i o innych, THE FACTO, Warszawa 2010.
  4. Bugaj R. Elementarne problemy ekonomii, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie (w druku).
  5. Bugaj R. Ocena reformy ubezpieczeń społecznych, Gospodarka Narodowa, nr. 1-2 z 2004.
  6. Bugaj R. Ochrona zdrowia – niepowodzenie reformy, Polityka Społeczna nr. 9 z 2003.
  7. Bugaj R. Edukacja – sukcesy, złudzenia, zagrożenia, Polityka Społeczna nr.4 z 2006.
  8. Bugaj R. Polski dylemat europejski, Rzeczpospolita z 30.04.2008.
  9. Bugaj R. Euro – na pewno nie teraz, Rzeczpospolita z 10.02.2009.