prof. dr hab. Tadeusz BACZKO
e-mail: tbaczko@inepan.waw.pl

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof BARTOSIK
e-mail: b.bartosik@upcpoczta.pl

prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK

prof. nadzw. dr hab. Ryszard BUGAJ
e-mail: ryszard.bugaj@op.pl

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ryszard DOMAŃSKI

dr Paweł GAJEWSKI

prof. dr hab. Urszula GRZELOŃSKA

prof. nadzw. dr hab. Aleksander JAKIMOWICZ
e-mail: ajakimowicz@inepan.waw.pl

mgr Marcin JAKUBEK

prof. dr hab. Jerzy KLEER
e-mail: jkleer@inepan.waw.pl

dr Martyna KOBUS
e-mail: mkobus@inepan.waw.pl

prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
e-mail: kotowicz@inepan.waw.pl

prof. nadzw. dr hab. Paweł KOZŁOWSKI

prof. nadzw. dr hab. Piotr KRAJEWSKI
e-mail: krajewski@inepan.waw.pl

prof. nadzw dr hab. Tomasz ŁYZIAK

prof. dr hab. Zbigniew MADEJ
e-mail: z.madej@post.pl

dr hab. Leszek MORAWSKI

prof. dr hab. Epaminondas Jerzy OSIATYŃSKI

dr Lesław PIETREWICZ
e-mail: pietrewi@inepan.waw.pl

dr Łukasz PIĘTAK

dr Sergiusz PROKURAT

dr Urszula SKORUPSKA
e-mail: ula@inepan.waw.pl

mgr Anna SULIMA

prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI
e-mail: aszablewski@inepan.waw.pl

prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK
e-mail: hkubiak@inepan.waw.pl

dr Michał ZAJFERT
e-mail: mzajfert@inepan.waw.pl

prof. dr hab. Anna ZĄBKOWICZ
e-mail: holic@op.pl