Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 13.00
w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Grzegorza Kujawskiego

na temat: „Spolegliwość podatkowa w kontroli skarbowej”

promotor:        prof. Hanna Kuzińska

recenzenci:     prof. Władysław Sztyber,

prof. Jerzy Żyżyński

Aby zapoznać się z recenzją proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów.

Aby zapoznać się:

  • ze streszczeniem pracy – proszę wybrać tytuł pracy; j. angielski: thesis summary
  • z recenzją – proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów
  • z sylwetką doktoranta – proszę wybrać jego imię i nazwisko

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
uprzejmie informuje, że
w dniu 5 listopada 2015 roku o godz. 11.00
w sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Sergiusza Prokurata

na temat:  Ewolucja systemu gospodarczego Republiki Indonezji

promotor:       prof. Barbara Błaszczyk

recenzenci:    prof. Witold Kwaśnicki
prof. Ryszard Piasecki

Aby zapoznać się:

  • ze streszczeniem pracy – proszę wybrać tytuł pracy; j. angielski: thesis summary
  • z recenzją – proszę wybrać jednego z wymienionych powyżej recenzentów
  • z sylwetką doktoranta – proszę wybrać jego imię i nazwisko, ponadto: dorobek naukowy.

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

uprzejmie informuje, że w dniu
12 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w
sali 2301 w Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Jacka Stąpały

na temat:

„Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza w Polsce w latach 1998-2011”

promotor:
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
recenzenci:
prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu – pokój 021 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie pracy PL

Streszczenie pracy EN

Autoreferat