Perły 2011

                        Perły Polskiej Gospodarki 2011                         

28 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Pereł Polskiej Gospodarki. Już po raz IX ogłoszony został ranking Pereł Polskiej Gospodarki – najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw, opracowywany w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Z ponad dwóch tysięcy badanych przedsiębiorstw kryteria ekonomiczne spełniło 197 firm. Firmy te otrzymały certyfikat Perły Polskiej Gospodarki.

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki jest wspólnym przedsięwzięciem Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Lista rankingowa jest przygotowywana przez ekonomistów z INE PAN na podstawie opracowanych przez nich kryteriów ekonomicznych określających przede wszystkim dynamikę i efektywnośd działania przedsiębiorstw. Specjalnie opracowany algorytm komputerowy pozwala wyłonid przedsiębiorstwa, które spełniły przynajmniej 5 spośród 7 kryteriów stanowiących makroekonomiczne filary wzrostu gospodarczego. O kolejności decyduje łączna suma punktów za wszystkie kryteria. Ocenie poddane zostają przedsiębiorstwa osiągające ponad 100 mln zł przychodu – ich kolejnośd na liście wylicza komputer. Ankiety przedsiębiorstw biorących udział w Rankingu wysyłane są do Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Wybór najlepszych przedsiębiorstw dokonany został w dwóch zbiorach.
1.Wyłonione są najlepsze firmy w kategorii Wielkie – o przychodach powyżej 1 miliarda oraz Duże o przychodach ze sprzedaży poniżej 1 miliarda zł.
2. Drugi zbiór dotyczy rozbicia na 3 sektory: sektor finansowy, sektor przedsiębiorstw infrastrukturalnych, sektor przedsiębiorstw produkcyjnych i świadczących usługi niefinansowe.
Ranking – Perły Polskiej Gospodarki jest najbardziej obiektywnym pozycjonowaniem przedsiębiorstw, bowiem opiera się na metodologii i wskaźnikach oceniających całe spektrum ich działalności a pozycja na liście rankingowej nie zależy tylko od wielkości przedsiębiorstwa mierzonego wartością przychodów ogółem, ale także od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej.

Perły Wielkie 2011

I miejsce zajął KGHM Polska Miedź (prezes Herbert Wirth) -dziewiąty producent miedzi i drugi srebra na świecie.

II miejsce zajęła Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat (prezes Dominik Libicki) – wiodąca grupa multimedialna w Polsce Grup Kapitałowa Cyfrowy Polsat jest liderem na rynku płatnej telewizji abonenckiej, a przez Telewizję Polsat posiada wiodącą pozycję na rynku nadawców telewizyjnych.

III miejsce zajęła Koksownia Przyjaźń z Dąbrowy Górniczej (prezes Edward Szlęk) – to czołówka polskich eksporterów i marka od lat doceniana na europejskim i światowym rynku.

Firmy o przychodach z całokształtu działalności gospodarczej w 2010 r. powyżej 1 mld zł:

Perły Duże 2011

I miejsce: PPUiH Agrobex Sp. z o.o. (Prezes Krzysztof Kruszona) – taka firma musiała się u nas pojawić – słynna poznańska gospodarność i skrupulatność w połączeniu z dobrą koniunkturą na lokalnym rynku deweloperskim i jest efekt. Agrobex nie jest gigantem, ale firmą konsekwentną. Na liście Pereł po raz trzeci.

II miejsce zajęła firma Avio Polska (Prezes Krzysztof Krystowski) – to fantastyczny przykład powstania od zera i rozwoju firmy hi-tech w gnieździe polskiego lotnictwa w Bielsku Białej. Przez kilka lat wymyślali i szlifowali własne technologie, z otwartymi ramionami zostali przyjęci do międzynarodowego giganta AVIO. Dzisiaj dostarczają super elementy silników do Airbusa i Boeinga, mają też „swój kawałek” Dreamlinera. Pod Warszawą budują super laboratorium turbin lotniczych. Najlepsze na świecie.

III miejsce przypadło firmie 3M Poland (Dyrektor Generalny Xavier Douellou) – 3M jest firmą światową, reprezentującą wiele różnych innowacyjnych dziedzin techniki. Codziennie ułatwiają życie i nawet nie zastanawiamy się kto wymyślił kolorowe kartki, którymi komunikujemy się w biurach, taśmy samoprzylepne, materiały i folie odblaskowe. Z pomysłów i produktów 3M korzysta też chyba każdy zakład przemysłowy. Polski oddział 3M w trzech zakładach wytwarza kilkadziesiąt rodzajów produktów dla medycyny, higieny i rehabilitacji, ale sprzedaje cały zakres wynalazków firmy.

Firmy o przychodach z całokształtu działalności gospodarczej w 2010 r. w granicach od 100 mln zł do 1 mld zł:

Perły sektora przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych otrzymali:

I miejsce: KGHM Polska Miedź S.A. (Prezes Herbert Wirth);
II miejsce: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. (Prezes Edward Szlęk);
III miejsce: PPUiH Agrobex Sp. z o.o. (Prezes Krzysztof Kruszona).

Perły sektora infrastrukturalnego otrzymali:

I miejsce: Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. (Prezes Dominik Libicki);
II miejsce: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Prezes Kazimierz Nowak);
III miejsce: Polkomtel S.A. (Prezes Zygmunt Solorz –Żak).

Perły sektora bankowego i ubezpieczeń otrzymali:

I miejsce: AMPLICO PTE S.A. (Prezes Rafał Mikusiński);
II miejsce: Provident Polska S.A. (Prezes David Parkinson);
III miejsce: First Data Polska S.A. (Prezes Janusz Diemko).