Perły 2010

                      Perły Polskiej Gospodarki 2010

19 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Pereł Polskiej Gospodarki.

Cyfrowy Polsat, Elektrownia Rybnik, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK, Mennica Polska i Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne – to laureaci tegorocznej VII edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki.
W piątek podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie laureaci odebrali nagrody z rąk przewodniczącego sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” Adama Szejnfelda oraz prezes Oficyny Wydawniczej „Rynek Polski” Krystyny Woźniak-Trzosek.

W rankingu Perły Wielkie pierwsze miejsce zajął Cyfrowy Polsat, a kolejne: Elektrownia Rybnik i BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Z kolei w rankingu Perły Duże na pierwszym miejscu uplasowało się Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK, a na kolejnych Mennica Polska i Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Podczas uroczystości wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podkreślił, że siłą polskie gospodarki są polscy przedsiębiorcy. „Nasz kraj dzięki temu wielkiemu zaangażowaniu utrzymał wzrost gospodarczy, jako jedyny pośród krajów Unii Europejskiej” – zaznaczył.

Laureatami rankingu w kategoriach branż zostali: Cyfrowy Polsat (w branży produkcyjno-usługowej), Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK (w branży bankowość i finanse) oraz Elektrociepłownia KRAKÓW (w branży infrastrukturalnej).

Ranking przygotowywany jest przez miesięcznik „Polish Market” we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, który opracował metodologię oceny przedsiębiorstw. Ocenianych jest około 2 tys. firm. Udział w rankingu nie wiąże się z żadnymi komercyjnymi zobowiązaniami z ich strony.

Poprzednio dokonanywano wyborów za lata 2002-2008. Najlepszym przedsiębiorstwom w latach 2002-2003 wyróżnienia wręczał premier podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, a zwycięzcom za lata 2004 – 2008 Minister Gospodarki na Zamku Królewskim. Wyróżnienia i statuetki za rok 2009 wręczy Pan Wicepremier, Minister Gospodarki na Zamku Królewskim.

Perłą polskiej gospodarki zostaje firma, która wyraża zgodę na wypełnienie ankiety i równocześnie spełnia następujące kryteria:
• wielkość przychodów z całokształtu gospodarki nie jest mniejsza niż 100 mln zł,
• wskaźniki: dynamika przychodów ogółem, rentowność sprzedaży, stopa zwrotu brutto na aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym, wydajność pracy, łączna produktywność kapitału ludzkiego i rzeczowego (TFP), obsługa zadłużenia nie są niższe niż 10% wielkości średniej osiąganej przez przedsiębiorstwa o przychodach ogółem 100 mln zł i więcej.

W roku 2002 wymienione kryteria spełniły 103 firmy, a rok później 163, w 2004 roku – 177 firm, w 2005 – 181 firm, w roku 2006 – 127 firm, w roku 2007 – 241 firm, w roku 2008 – 115 firm. Zmiana liczby „Pereł” w danym roku jest na ogół dobrym barometrem średniookresowej (2 – 3 lata) koniunktury gospodarczej, który może być wykorzystywany w polityce gospodarczej. Wzrost liczby przedsiębiorstw spełniających kryteria „Perły Polskiej Gospodarki” w latach 2002-2004 był zapowiedzią dobrej koniunktury w latach 2005-2007. Duża liczba firm, które w 2008 r. uzyskały tytuł „Pereł Polskiej Gospodarki”, za wyniki osiągnięte rok wcześniej, była zapowiedzią dużej odporności polskiej gospodarki na światowe zawirowania finansowe w latach 2008-2009.

Firmy, spełniające wyżej wymienione kryteria otrzymają certyfikat od organizatorów rankingu: magazynu ekonomicznego Polish Market oraz INE PAN, potwierdzający przynależność do zbioru najlepszych przedsiębiorstw w danym roku. Certyfikat może być użyteczny w promocji firmy i umacnianiu jej pozycji na rynku.

Od pięciu lat podczas gali Pereł Polskiej Gospodarki wręczane są też Perły Honorowe. Kapituła przyznaje wyróżnienia w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych.

Patronat honorowy gali sprawują prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Kleiber i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

(PAP), inf. własna

Patronat honorowy:

               

           Ministra Gospodarki               Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Waldemara Pawlaka                  prof. Michała Kleibera

LISTY PEREŁ POLSKIEJ GOSPODARKI 2010