Perły 2009

                        Perły Polskiej Gospodarki 2009                   

19 listopada 2009 r. podczas uroczystej Gali Laureatów na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki VII Edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki. Organizują go wspólnie od sześciu lat anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat Honorowy sprawują Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Laureatami Pereł Polskiej Gospodarki 2009 w kategorii firm o przychodach powyżej 1 mld zł rocznie zostały: Cyfrowy Polsat SA, Grupa Żywiec SA i TVN SA. W kategorii firm o przychodach 100 mln – 1 mld zł laureatami zostały Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA, Young Digital Planet SA i Pfizer Polska sp. z o. o.

Ranking – Perły Polskiej Gospodarki jest najbardziej obiektywnym pozycjonowaniem przedsiębiorstw, bowiem opiera się na metodologii wskaźnikach oceniających całe spektrum ich działalności, a pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa mierzonego wartością przychodów ogółem, ale od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej. W rankingu ocenianych jest około 1000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 mln zł.

W uroczystej Gali Pereł Polskiej Gospodarki uczestniczyli: prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, Elżbieta Radziszewska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Prof. Maciej Nowicki – Minister Środowiska, Grażyna Henclewska i Rafał Baniak – podsekretarze Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jan Borkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Henryk Jezierski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inni wysocy urzędnicy administracji publicznej, parlamentarzyści, twórcy kultury, naukowcy i przedstawiciele ponad 250 przedsiębiorstw.

LISTA PEREŁ