Perły 2006

                    Perły Polskiej Gospodarki 2006

27 września 2006 roku na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”, klasyfikującego najbardziej efektywne polskie przedsiębiorstwa. Ranking opracowuje Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, a weryfikuje Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Laureatami rankingu są firmy, które uzyskały największą sumę punktów za osiągnięte w ostatnich latach wskaźniki efektywności.