Perły 2004

                     Perły Polskiej Gospodarki 2004                    

Na fali wysokiego wzrostu

Pracownia Monitoringu Przedsiebiorstw Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN drugi rok z rzędu publikuje listę pereł Polskiej Gospodarki – najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiebiorstw w Polsce.

Druga edycja tej prestiżowej listy pojawia się w momencie gdy w gospodarce trwa fala wysokiego 6-procentowego wzrostu, a prognozy ekonomiczne na dwa najbliższe kwartały nie wskazują na to, by nastąpiły istotne zmiany w dynamice PKB. Ta wzrostowa fala przyniosła poważne przetasowania na liscie najbardziej dynamicznych i efektywnych polskich przedsiębiorstw w porównaniu z poprzednim rokiem. Przede wszystkim wzrosła liczba wyróżnionych firm – tych które osiagając ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne, zasłużyły na miano pereł polskiej gospodarki. O ile na listę INE PAN w 2003 roku weszły 102 przedsiebiorstwa, o tyle w roku bieżącym jest ich 163. Przyrost liczby firm, które przekroczyły założone wartości progowe takich wskaźników jak : dynamika przychodów ogółem, rentowność sprzedaży, stopa zwrotu brutto na aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym i wydajność pracy, jest mikroekonomicznym świadectwem zmian,jakie zaszły w gospodarce od momentu publikacji poprzedniej listy.

Wśród zwycięzców tegorocznego rankingu nie ma zeszłorocznych laureatów. Ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii przedsiębiorstw, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej przekroczyły 1 mld zł zajął w tym roku czwarte miejsce. Wygrała firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o., która osiągnęła 40-proc. dynamikę przychodów ogółem i kilkunastoprocentowy wskaźnik rentowności sprzedaży. W kategorii przedsiębiorstw o przychodach mieszczących się pomiedzy 1000 mln a 1 mld zł zwycięzcą okazała się telewizja Polsat SA, a zeszłoroczny laureat musiał się zadowolic miejscem 10. Zmiany w rankingu , przetasowania wśród najlepszych , świadczą o tym,jak dynamiczne jest życie gospodarcze w Polsce. Raz zajęte miejsce można łatwo utracić, o ile spocznie sie choć na chwilę na laurach i nie wykorzysta szansy na poprawę wyników, jaką niesie za soba fala wysokiego wzrostu .

Fala wysokiego wzrostu nie objęła zasięgiem swych pozytywnych zmian wszystkich obszarów gospodarki. Jednym z nich jest rynek pracy , na którym uporczywie utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia. Ta w ostatnich miesiącach zanotował lekki spadek do poziomu 19,5 %. Ponad-85-proc. odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych oraz długi okres poszukiwania pracy to czynniki społeczno-ekonomicznego zagrożenia trwałości wzrostu. Jeszcze do niedawna przyspieszający wzrost nie znajdował istotnego odzwierciedlenia w nakładach inwestycyjnych. Ostatnio jednak także w tej sferze nadeszło ożywienie i oczekuje się blisko 10-proc. przyrostu inwestycji pod koniec roku. Czy przedsiebiorstwa wyróżnione w prezentowanym rankingu będą motorem dalszych pozytywnych zmian w polskiej gospodarce ? Czy przyczynią się do przyrostu inwestycji i spadku bezrobocia ? Wyrażając przekonanie,że ich indywidualne sukcesy będą miały także szerszy wymiar ekonomiczny, chciałbym przekazać gratulacje zwycięzcom rankingu i jego wszystkim uczestnikom, a także złożyć podziękowania współtwórcom listy Pereł Polskiej Gospodarki: Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki oraz redakcjom Gazety Giełdy Parkiet i Polish Market.

Zbigniew Hockuba
Dyrektor INE PAN