MBA dla hotelarzy

Studia podyplomowe „Master of Business Administration dla hotelarzy” , dalej zwane studiami MBAH, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia są dedykowane menedżerom przedsiębiorstw hotelarskich i są ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBAH zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim. Problematyka kursów oraz profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym w branży hotelarskiej decydują o wyjątkowości i unikalności programu studiów.

Głównym celem MBAH jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich uczestników programu, ukierunkowanych na wyzwania sektora hotelarskiego. Rosnąca konkurencja i nowe trendy na rynku wymagają ciągłego poznawania i adoptowania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie hotelarskim. Grupę docelową stanowią pracownicy branży hotelarskiej planujący rozwój swojej kariery zawodowej w kierunku menedżerskim lub podniesieniu swoich kwalifikacji – jako właścicieli czy kierowników działów w przedsiębiorstwie hotelarskich. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe z doświadczeniem zawodowym w branży usług hotelarskich z min. 3 letnim doświadczeniem.

Po więcej szczegółów zapraszamy na hmba.inepan.pl