Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

ogłasza Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

 

 

 1. Liczba stanowisk: 1

 

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe/student ostatniego roku studiów magisterskich
 • Umiejętności: znajomość komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego
 • Znajomość języków obcych: angielski na poziomie dobrym

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny + życiorys

 

 1. Dyscyplina naukowa: Ekonomia (Finanse)

 

 1. Opis zadań:
 • Tytuł projektu: Kryzys na rynkach towarowych a kartele eksportowe i spekulacje na rynkach
 • Zakres obowiązków:
  • zbieranie danych na potrzeby badań z różnych źródeł,
  • poszukiwanie i analiza literatury przedmiotu,
  • praca administracyjna (w ograniczonym zakresie).

 

 1. Typ konkursu NCN: BEETHOVEN, panel HS

 

 1. Termin składania ofert: 02.2017 r.

 

 1. Forma składania ofert: elektronicznie na adres okowale@inepan.waw.pl

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 • Długość trwania projektu: 24 m-cy,
 • Okres wynagrodzenia w zależności od postępów pracy, ale nie dłużej niż do końca projektu.
 • Forma zatrudnienia: etat

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać mailowo na adres okowale@inepan.waw.pl
 • Przebieg/etapy rekrutacji: Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 • Prosimy o zawieranie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Warunkiem podpisania umowy jest złożenie oświadczenia dotyczącego zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych. Z treścią oświadczenia można zapoznać się w siedzibie INE PAN.