Konkurs na granty dla młodych naukowców i doktorantów INE PAN (granty MNiD)

INE PAN ogłasza konkurs zasadniczy na granty MNiD dla młodych naukowców i doktorantów INE PAN finansowanych w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.

Regulamin konkursu

Wniosek

Wnioski należy składać w Dziale Naukowym INE PAN do dnia 8 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Naukowym INE PAN.