Gratulacje dla mgr Radosława Kurka

Z przyjemnością informujemy, że jeden z naszych najmłodszych pracowników mgr Radosław Kurek otrzymał bardzo prestiżowe stypendium Start, przyznawane najbardziej obiecującym w kraju młodym naukowcom. Gratulujemy i mamy nadzieję, że wysoki potencjał badawczy Naszego Laureata będzie przekładał się na Jego szybki rozwój naukowy owocujący licznymi, wartościowymi publikacjami, a także będzie się przyczyniał do prężnego rozwoju kierowanego przez dr Martynę Kobus Centrum Badań nad Nierównościami, którego jest członkiem.

 

Dyrekcja Instytutu