ZAKŁAD GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof BARTOSIK

 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksander JAKIMOWICZ
 • Prof. dr hab. Jerzy KLEER
 • Prof. dr hab. Zbigniew MADEJ

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI

 • Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK
 • Prof. nadzw. dr hab. Ryszard BUGAJ
 • Dr Paweł GAJEWSKI
 • Mgr Jarosław JAKUBIK
 • Prof. nadzw dr hab. Tomasz ŁYZIAK
 • Dr hab. Leszek MORAWSKI
 • Prof. dr hab. Epaminondas Jerzy OSIATYŃSKI
 • Dr Łukasz PIĘTAK
 • Dr Sergiusz PROKURAT

Pracownia Ekonomii Instytucji

 • Dr Urszula SKORUPSKA
 • Prof. dr hab. Anna ZĄBKOWICZ

ZAKŁAD MIKROEKONOMII
(Pałac Staszica, pokój 009)

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR

 • Prof. dr hab. Urszula GRZELOŃSKA
 • Dr Lesław PIETREWICZ
 • Dr Aleksander ŻOŁNIERSKI

Pracownia Ekonomii Wiedzy

 • Prof. dr hab. Tadeusz BACZKO
 • Dr Michał ZAJFERT

LABORATORIUM BADAWCZE STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
(PKiN, pokój 2412, 24 piętro)

Kierownik Laboratorium

prof. dr hab. Anna Wziątek Kubiak

 • Dr Marcin JAKUBEK
 • Dr Martyna KOBUS