Przewodniczący:

Prof. dr hab. Barbara BŁASZCZYK

Zastępca Przewodniczącego:

Prof. dr hab. inż. Witold KWAŚNICKI

Sekretarz:

Dr Łukasz PIĘTAK


Członkowie Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Tadeusz BACZKO
Prof. nadzw. dr hab. Ryszard BUGAJ
Prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA
Prof. dr hab. Urszula GRZELOŃSKA
Prof. nadzw. dr hab. Aleksander JAKIMOWICZ
Mgr Marcin JAKUBEK
Prof. dr hab. Jerzy KLEER
Prof. dr hab. Andrzej KONDRATOWICZ
Prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
Prof. nadzw. dr hab. Paweł KOZŁOWSKI
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław KUBIELAS
Prof. dr hab. Barbara LIBERDA
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz ŁYZIAK
Prof. dr hab. Zbigniew MADEJ
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof MARCZEWSKI
Prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA
Prof. nadzw. dr hab. Leszek MORAWSKI
Prof. dr hab. Jerzy OSIATYŃSKI
dr Urszula SKORUPSKA
Prof. dr hab. Andrzej SZABLEWSKI
Prof. dr hab. Emilia TOMCZYK
Prof. dr hab. Aleksander WELFE
Prof. dr hab. Anna WZIĄTEK-KUBIAK
Prof. dr hab. Anna ZĄBKOWICZ
Prof. dr hab. Urszula ŻUŁAWSKA