dr Urszula Skorupska

Urszula Skorupska

 

z-ca dyrektora ds. ekonomicznych,

doktor nauk ekonomicznych

 

Zakład Polityki Gospodarczej

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: historia myśli ekonomicznej

 

 

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z rachunkowości oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

 

W okresie październik 2013 – grudzień 2014 kierowała pionem ekonomicznym w INE PAN. W okresie maj-październik 2015 pełniła obowiązki dyrektora INE PAN, a od listopada 2015 ponownie sprawuje funkcję wicedyrektora ds. ekonomicznych.

 

Od maja 2015 do czerwca 2017 pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej.

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Skorupska U. Idee usunięte z księgozbioru. Liberalizm gospodarczy ekonomistów szkoły krakowskiej, INE PAN, Warszawa 2016
  2. Skorupska U. Czy ekonomistów szkoły krakowskiej łączyło wspólne podejście metodologiczne?, Studia Ekonomiczne 3-4/2007
  3. Skorupska U. Program antyetatystyczny ekonomistów szkoły krakowskiej, Studia Ekonomiczne 1-2/2006