Studia Ekonomiczne 2017

Studia Ekonomiczne nr 2/2017 ARTYKUŁY Joanna KOTOWICZ-JAWOR, Źródła niskiej efektywności proinnowacyjnej pomocy z Unii Europejskiej Jerzy WILKIN, Zmiany instytucjonalne i transformacja systemów ekonomicznych – podstawy teoretyczne i doświadczenia Stanisław OWSIAK, Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce z perspektywy finansów publicznych Michał BRZOZOWSKI, Determinants of Credit Growth: Macroprudential Policy and Inflation Łukasz BRZEZICKI, Piotr PIETRZAK, Efektywność […]

Studia Ekonomiczne 2016

Lista recenzentów w 2016 roku   Studia Ekonomiczne nr 4/2016 WPROWADZENIE DO NUMERU Barbara BŁASZCZYK, Wprowadzenie do numeru ARTYKUŁY Barbara BŁASZCZYK, Niektóre aspekty odwracania prywatyzacji w krajach transformacji (na przykładzie Polski i Węgier) Piotr KOZARZEWSKI, Zmiany w polityce właścicielskiej państwa polskiego Peter MIHALYI, Renacjonalizacja i recentralizacja w gospodarce Węgier, 2010-2016 Miklos SOMAI, Ewolucja interwencji państwa […]