Studia Ekonomiczne 2017

Lista recenzentów w 2017 roku   Studia Ekonomiczne nr 3/2017 ARTYKUŁY Tomasz ŁYZIAK, Joanna MACKIEWICZ-ŁYZIAK, Long-term public debt projections and government bond yields: Panel analysis for EU Andrzej KONDRATOWICZ, America first a amerykańskie przywództwo w sferze wolności gospodarczej Martyna KOBUS, Fuzzy Multidimensional Poverty Index Łukasz BRZEZICKI, Robert RUSIELIK, Pomiar produktywności działalności dydaktycznej polskich uczelni technicznych RECENZJE Elżbieta MĄCZYŃSKA, Refleksje na kanwie książki Ryszarda Bugaja […]

Studia Ekonomiczne 2016

Lista recenzentów w 2016 roku   Studia Ekonomiczne nr 4/2016 WPROWADZENIE DO NUMERU Barbara BŁASZCZYK, Wprowadzenie do numeru ARTYKUŁY Barbara BŁASZCZYK, Niektóre aspekty odwracania prywatyzacji w krajach transformacji (na przykładzie Polski i Węgier) Piotr KOZARZEWSKI, Zmiany w polityce właścicielskiej państwa polskiego Peter MIHALYI, Renacjonalizacja i recentralizacja w gospodarce Węgier, 2010-2016 Miklos SOMAI, Ewolucja interwencji państwa […]