Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego     Liczba stanowisk: 1   Wymagania: Wykształcenie: wyższe/student ostatniego roku studiów magisterskich Umiejętności: znajomość komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego Znajomość języków obcych: angielski na poziomie dobrym   Wymagane dokumenty: list motywacyjny + życiorys   Dyscyplina naukowa: Ekonomia (Finanse)   […]

INE PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku Samodzielna księgowa

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Samodzielna/y księgowa/y Miejsce pracy: województwo mazowieckie, Warszawa Wymiar etatu: 3/5 Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oraz obsługi finansowej. Nadzór nad właściwą ewidencją i amortyzacją mienia, majątku i praw z nim związanych. Prowadzenie księgi inwentarzowej oraz przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji. Obsługa bankowości elektronicznej. […]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 11.08.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2016 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.waw.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami. Posiadać wiedzę w zakresie […]

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk „W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 października 2015 r. powierzył prof. nadzw. dr hab. Piotrowi Krajewskiemu funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji”. Tutaj prezentujemy Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Kuratorów PAN