Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta   DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, […]

Konkurs na granty dla młodych naukowców i doktorantów INE PAN (granty MNiD)

INE PAN ogłasza konkurs zasadniczy na granty MNiD dla młodych naukowców i doktorantów INE PAN finansowanych w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r. Regulamin konkursu Wniosek Wnioski […]

Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego     Liczba stanowisk: 1   Wymagania: Wykształcenie: wyższe/student ostatniego roku studiów magisterskich Umiejętności: znajomość komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego Znajomość języków obcych: angielski na poziomie dobrym   Wymagane dokumenty: list motywacyjny + życiorys   Dyscyplina naukowa: Ekonomia (Finanse)   […]

INE PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku Samodzielna księgowa

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Samodzielna/y księgowa/y Miejsce pracy: województwo mazowieckie, Warszawa Wymiar etatu: 3/5 Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oraz obsługi finansowej. Nadzór nad właściwą ewidencją i amortyzacją mienia, majątku i praw z nim związanych. Prowadzenie księgi inwentarzowej oraz przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji. Obsługa bankowości elektronicznej. […]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 11.08.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2016 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.waw.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami. Posiadać wiedzę w zakresie […]

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk „W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 października 2015 r. powierzył prof. nadzw. dr hab. Piotrowi Krajewskiemu funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji”. Tutaj prezentujemy Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Kuratorów PAN