Adres Biblioteki
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

pokój 007

tel: 22 657 27 04
fax: 22 657 28 04

Bibliotekarz
mgr Elżbieta Magdalińska
zobacz biogram >>>
e-mail: emagda@inepan.waw.pl

Biblioteka Ekonomiczna jest biblioteką naukową, której działalność służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
Ze zbiorów Biblioteki mogą również na miejscu korzystać zainteresowani problematyką ekonomiczną studenci i naukowcy spoza Instytutu.
Biblioteka prowadzi katalogi kartkowe zbiorów zwartych (alfabetyczny i przedmiotowy) oraz czasopism (alfabetyczny). Biblioteka prenumeruje aktualnie 65 tytułów czasopism, w tym 22 tytuły czasopism zagranicznych.