mgr Joanna Pęczkowska

Joanna Pęczkowska   Starszy specjalista   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria przedsiębiorstwa, innowacyjność polskiej gospodarki, efekty wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw.   Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN od 2001 roku. Asystent […]

dr Michał Zajfert

Michał Zajfert Adiunkt, doktor Zakład Mikroekonomii Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: sektor infrastrukturalny, w tym głównie transportu kolejowego   Od 2003 r. do chwili obecnej uczestniczy w pracach zespołu opracowującego Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie” (w cyklu półroczym). Podjęte działania na rzecz praktyki to: „Perły polskiej gospodarki”; (od 2003 r. do chwili […]

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Anna Ząbkowicz Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Pracownia Ekonomii Instytucji   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: Pracuje naukowo w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej, i w tym kontekście szczególnie interesują ją zagadnienia organizacyjnych form koordynacji (governance) oraz polityki gospodarczej i społecznej.   W Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN jest zatrudniona od 1982 roku. Jest autorką studiów […]

prof. dr hab. Anna Wziątek – Kubiak

Anna Wziątek-Kubiak   Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych Kierownik Laboratorium Badawczego Studiów Zaawansowanych Zakład Gospodarki Światowej Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność, ekonomia innowacji i wiedzy.   Pracowała w Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Planowania i Statystki w Warszawie, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości […]

prof. dr hab. Andrzej Szablewski

Andrzej T. Szablewski     Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria i praktyka regulacji monopolu naturalnego, liberalizacja sektorów infrastrukturalnych   Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym także […]

dr Urszula Skorupska

Urszula Skorupska   p.o. dyrektora INE PAN dr Urszula Skorupska Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów […]

prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

Jerzy Osiatyński   Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria ekonomii W 1964 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1990 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 1989–1991 był ministrem – kierownikiem Centralnego […]

prof. nadzw. dr hab. Leszek Morawski

Leszek Morawski   Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy, opodatkowanie pracy, systemy świadczeniowe, zróżnicowanie dochodów i ubóstwo, podatkowo-zasiłkowe model mikrosymulacyjne.   Jest współautorem polskiego podatkowo-zasiłkowego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD. Autor analiz wpływu zmian w […]

prof. nazw. dr hab. Leszek Morawski

Leszek Morawski   Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: problematyka rynku pracy, opodatkowanie pracy, systemy świadczeniowe, zróżnicowanie dochodów i ubóstwo, podatkowo-zasiłkowe model mikrosymulacyjne.   Jest współautorem polskiego podatkowo-zasiłkowego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD. Autor analiz wpływu zmian w […]

prof. dr hab. Zbigniew Madej

Zbigniew Madej   Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Gospodarki Światowej   Dziedziny badawcze: polityka gospodarcza, transformacja ustrojowa, metodologia nauk ekonomicznych.   W sferze dydaktyki i badań naukowych pracuję od 1952 roku. Zacząłem jako asystent w katedrze ekonomii politycznej u profesora Jana Mujżela (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi). W późniejszych latach jako asystent pracowałem […]