05.09.2018 r. Seminarium pt. Varieties of Capitalism

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zaprasza do udziału w seminarium pt. „Varieties of Capitalism”, w którym udział wezmą i wygłoszą krótkie prezentacje:   Norbert Szijarto: Varieties of Peripheries – How economic models of Iberian Baltic and Visegrad countries has changed after the crisis?   Tamas Szigetvari: Dilemmas of Turkish economic development   Zsofia Naszados: Franco-German relations […]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, zarządzania DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, systemy zarządzania Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]

Konkurs na stanowisko adiunkta

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, matematyka lub zarządzanie DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, systemy zarządzania Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]

Konkurs na stanowisko asystenta

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia lub matematyka DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]

KONKURS NA STANOWISKO WSPÓŁPRACOWNIK – STYPENDYSTA W PROJEKCIE BEETHOVEN Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (UMO-2016/23/G/HS4/04350)

KONKURS NA STANOWISKO WSPÓŁPRACOWNIK – STYPENDYSTA W PROJEKCIE BEETHOVEN Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (UMO-2016/23/G/HS4/04350)   *opis zgodnie z formularzem rejestracyjnym Narodowego Centrum Nauki o ofertach pracy w projekcie   Nazwa stanowiska: Współpracownik – Stypendysta   Liczba stanowisk: 1   Nazwa jednostki: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN   Miasto: Warszawa   Link do strony www jednostki: www.inepan.pl   […]

Joanna Pęczkowska

Joanna Pęczkowska   magister   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: teoria przedsiębiorstwa, innowacyjność polskiej gospodarki, efekty wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw.   Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN od 2001 roku. Asystent w […]

prof. nadzw. dr hab. Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski   Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze: społeczne i ideowe aspekty przekształceń systemowych, ekonomia polityczna, ekonomia transformacji.   Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, profesor nadzwyczajny w INE PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Europejskie), członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Badań […]

prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz

Aleksander Jakimowicz   Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Gospodarki Światowej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: ekonomia matematyczna, ekonomia złożoności, ekonofizyka, dynamika nieliniowa, ekonometria, metodologia ekonomii, wikinomia W roku 2004 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, zwaną Polskim […]

mgr Elżbieta Magdalińska

Elżbieta Magdalińska   Starszy kustosz biblioteczny   Wykształcenie wyższe w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ze specjalnością organizacja i zarządzanie biblioteką. Od 2001 roku zatrudniona w Bibliotece Ekonomicznej INE PAN, obecnie na stanowisku kustosza bibliotecznego. Poprzednie miejsca pracy to m.in. Biblioteka Naukowa Państwowego Zakładu Higieny, Biblioteka Techniczna Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu. […]