21.09.2017 Seminarium, 2 referaty pt.: Mikroekonomiczne podstawy kształtowania się makroekonomicznych agregatowych wskaźników cen i inflacji; Rola kultury organizacyjnej w organizacji innowacyjnej

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym referaty wygłoszą: mgr Jarosław T. JAKUBIK: Mikroekonomiczne podstawy kształtowania się makroekonomicznych agregatowych wskaźników cen i inflacji. Wybrane zagadnienia teoretyczne oraz badania empiryczne dla gospodarki narodowej oraz dr Aleksander ŻOŁNIERSKI: Rola kultury organizacyjnej w organizacji innowacyjnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 11.00sali 2301 (23 piętro) w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1.

Streszczenie referatu autorstwa mgr Jarosława T. Jakubika prezentujemy tutaj.

Konspekt wystąpienia dr Aleksandra Żołnierskiego prezentujemy tutaj.