05.09.2018 r. Seminarium pt. Varieties of Capitalism

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zaprasza do udziału w seminarium pt. „Varieties of Capitalism”, w którym udział wezmą i wygłoszą krótkie prezentacje:   Norbert Szijarto: Varieties of Peripheries – How economic models of Iberian Baltic and Visegrad countries has changed after the crisis?   Tamas Szigetvari: Dilemmas of Turkish economic development   Zsofia Naszados: Franco-German relations […]

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, zarządzania DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, systemy zarządzania Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]

Konkurs na stanowisko adiunkta

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, matematyka lub zarządzanie DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, systemy zarządzania Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]

Konkurs na stanowisko asystenta

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia lub matematyka DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 r. LINK DO STRONY: http://www.inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie […]