Studia Ekonomiczne 2017

Studia Ekonomiczne nr 2/2017 ARTYKUŁY Joanna KOTOWICZ-JAWOR, Źródła niskiej efektywności proinnowacyjnej pomocy z Unii Europejskiej Jerzy WILKIN, Zmiany instytucjonalne i transformacja systemów ekonomicznych – podstawy teoretyczne i doświadczenia Stanisław OWSIAK, Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce z perspektywy finansów publicznych Michał BRZOZOWSKI, Determinants of Credit Growth: Macroprudential Policy and Inflation Łukasz BRZEZICKI, Piotr PIETRZAK, Efektywność […]