Studia Ekonomiczne 2017

Studia Ekonomiczne nr 1/2017 ARTYKUŁY Łucja TOMASZEWICZ, Joanna TRĘBSKA, Finansowe modele input-output w analizie powiązań międzysektorowych Maciej BAŁTOWSKI, Więcej władzy niż własności – Skarb Państwa jako szczególny inwestor na GPW w Warszawie Lesław PIETREWICZ, Demand-side perspective on value creation: Beyond the value-price-cost framework Maciej WYSOCKI, Sustainability of Public Debt Stock in Transition Economies in Central […]