Studia Ekonomiczne 2017

Lista recenzentów w 2017 roku   Studia Ekonomiczne nr 3/2017 ARTYKUŁY Tomasz ŁYZIAK, Joanna MACKIEWICZ-ŁYZIAK, Long-term public debt projections and government bond yields: Panel analysis for EU Andrzej KONDRATOWICZ, America first a amerykańskie przywództwo w sferze wolności gospodarczej Martyna KOBUS, Fuzzy Multidimensional Poverty Index Łukasz BRZEZICKI, Robert RUSIELIK, Pomiar produktywności działalności dydaktycznej polskich uczelni technicznych RECENZJE Elżbieta MĄCZYŃSKA, Refleksje na kanwie książki Ryszarda Bugaja […]