Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego   Liczba stanowisk: 1   Wymagania: Wykształcenie: wyższe/student ostatniego roku studiów magisterskich Umiejętności: dobra znajomość internetu i programów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, w tym pakietów statystycznych (mile widziana znajomość R) Znajomość języków obcych: angielski poziom biegły   Wymagane dokumenty: list […]

prof. nadzw. dr hab. Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski   Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Polityki Gospodarczej   Dziedziny badawcze: społeczne i ideowe aspekty przekształceń systemowych, ekonomia polityczna, ekonomia transformacji.   Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, profesor nadzwyczajny w INE PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Europejskie), członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Badań […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy magistra nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta   DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, […]

prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz

Aleksander Jakimowicz   Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych   Zakład Gospodarki Światowej   Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: ekonomia matematyczna, ekonomia złożoności, ekonofizyka, dynamika nieliniowa, ekonometria, metodologia ekonomii, wikinomia W roku 2004 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, zwaną Polskim […]

mgr Elżbieta Magdalińska

Elżbieta Magdalińska   Starszy kustosz biblioteczny   Wykształcenie wyższe w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ze specjalnością organizacja i zarządzanie biblioteką. Od 2001 roku zatrudniona w Bibliotece Ekonomicznej INE PAN, obecnie na stanowisku kustosza bibliotecznego. Poprzednie miejsca pracy to m.in. Biblioteka Naukowa Państwowego Zakładu Higieny, Biblioteka Techniczna Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu. […]

mgr Monika Deptuła

Monika Deptuła   Starszy specjalista   Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, kierunek Marketing i Zarządzanie oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, kierunek Handel Wewnętrzny. Od 1986 r. do 1996 PHZ Agromet – Motoimport – pracowała jako specjalista d/s handlowych, od 1998 do 2006 Siemens SA – pełniła stanowisko specjalista do spraw […]

mgr Barbara Kubielas, MBA

Barbara Kubielas   Główny specjalista   Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lingwistyki Stosowanej ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, praca dyplomowa pod. Kierunkiem prof. Grażyny Bartkowiak, na temat Reforma nauki w świetle wyników badań własnych. Główny specjalista ds. Administracyjnych i Pracowniczych INE PAN od 2009 roku, kierownik Działu Administracji INE PAN (2003 […]