15.11.2018 r. Seminarium pt.: Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym prof. dr hab. Jerzy Wilkin wygłosi odczyt pt.: Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 1706 (XVII piętro) w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1.

Odczyt opiera się na Raporcie środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, który jest dostępny tutaj (proszę kliknąć).

Raport ten jest wyrazem zaniepokojenia środowiska naukowego antyunijnymi praktykami w Polsce i niedostatkiem wiedzy wśród społeczeństwa na temat istoty oraz efektów naszej przynależności do Unii. Był przedstawiany na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w grudniu 2017. Składa się z 20 pytań i odpowiedzi dotyczących problemów przynależności Polski do Unii, osiągnięć z tym związanych i dalszych perspektyw. Wybrane zostały kwestie szczególnie ważne i wywołujące spory i nieporozumienia. Do jego opracowania został powołany przez Dziekana Wydziału I PAN, prof. S. Filipowicza w 2017 r. interdyscyplinarny 9-osobowy zespół składający się z wybitnych uczonych będących przedstawicielami ośmiu komitetów naukowych PAN pod kierownictwem prof. J.Wilkina.