10.05.2018 r. Dyskusja nt. książki: Models of Capitalism in the European Union. Post-crisis Perspectives

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zaprasza na dyskusję z udziałem prof. Beaty Farkas, dyrektorki Instytutu Finansów i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu w Szeged, Węgry nad jej książką pt.: „Models of Capitalism in the European Union. Post-crisis Perspectives” (Palgrave Macmillan, 2016).

Komentatorami w dyskusji będą:

  • prof. dr hab. Jerzy Wilkin
  • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Barbara Błaszczyk.

Prezentacja książki i dyskusja nad nią odbędą się w ramach stałej współpracy instytutów ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Węgierskiej Akademii Nauk w dniu 10 maja 2018 roku w godzinach 10.30-14.30 w Pałacu Staszica w Sali Okrągłego Stołu, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.